Stránky

články, poviedky, postrehy

články, poviedky, postrehy
články, poviedky, postrehy - trochu fejtónu, poviedok

sobota 24. marca 2012

Klasifikovanie chát na horách

Pri klasifikovaní ubytovaní a služieb na horách existuje stále neutešený stav v informovanosti o objektoch, (chatách) pretože pokiaľ viem, neexistuje určenie čo je to horská chata ani vo vyhl. 277 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Chcelo by to rozkategorizovať všetky chaty, aby sa vedel návštevník zorientovať, - ale je tu asi legislatívna diera, ktorá nerieši základnú podmienku ubytovania na horách a to z hľadiska sezónnosti, ale aj z hľadiska kategórie štandardu služieb, potreby a možnosti núdzového prístrešku, ako je to v Alpách, rozlíšenia medzi chatami so službami pre verejnosť a chatami podnikovými, čo je ešte stále na našich mapách, teda mať informačný prístup k ubytovaniu a službám z hľadiska bezpečnosti. Mať na mape VŠEOBECNE vyznačenú chatu, prísť ku nej a tam skolabovať pred zavretými dverami je veľmi ožehavé aj z právneho hľadiska. Možno sa pokúsim iniciovať riešiť túto problematiku.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára