Stránky

články, poviedky, postrehy

články, poviedky, postrehy
články, poviedky, postrehy - trochu fejtónu, poviedok

sobota 8. mája 2010

Magnezitárska 60

Magnezitárska 60
Po skončení tradičnej Magnezitárskej 60-ky ktorú organizoval ŠK Magnezitferona Košice http://www.magnezitferona.gt12.sk/, možno skonšatovať, že počasie prialo až príliž. Ďakujeme a zároveň blahoželáme:
  • víťazom - boli nim všetci čo prešli zvolenú trasu
  • k druhému miestu tým, ktorí išli ale nedošli
  • k tretiemu miestu, tým, ktorí chceli, ale nemohli prísť - prídu akiste nabudúce.
Tešme sa na ďalší ročník magnezitárskej 60.

Možno sa aj zhodnotíš podľa stupnice diaľkoplazov